การศึกษา แนะแนว

การศึกษา แนะแนว

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

เตรียมตัวก่อนยื่นใบสมัครเรียนมหาวิทยาลัย โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยในอังกฤษจะเริ่มรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคม สำหรับปีการศึกษาถัดไปที่เริ่มประมาณเดือนตุลาคม และโดยมากจะไม่กำหนดวันผิดรับสมัคร โดยมากจะพิจารณาผลในลักษณะ First Comes First Serves ดังนั้นเพื่อนๆที่สนใจควรเริ่มยื่นใบสมัครแต่เนิ่นๆ โดยไม่ควรช้าไปกว่าเดือนมีนาคม ทั้งนี้หากขาดหลักฐานบางอย่างเช่นผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ อาจยื่นตามไปภายหลังได้ หลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้แก่ ใบสมัครซึ่งโดยมากเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยนั้นหรือติดต่อผ่านตัวแทนสถาบันในประเทศ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Transcripts จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร Letter of recommendations เรียงความบอกวัตถุประสงค์ในการศึกษาของผู้สมัคร หรือ…

การศึกษา แนะแนว

5 คำถามที่ต้องการครูรับสอนพิเศษทุกครั้ง

บางครั้งการหาครูรับสอนพิเศษ หรือติวเตอร์อาจจะดูเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองบางคน โดยเฉพาะกับผู้ปกครองที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน อีกทั้งครูรับสอนพิเศษ หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ ก็มักจะประกาศหรือโฆษณาทางออนไลน์ ก็ยิ่งทำให้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพยากยิ่งขึ้น เราจึงขอแนะนำ 5 คำถามที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถประเมินคุณภาพ ของผู้สอนได้ง่ายยิ่งขึ้น คำถามที่ 1 : ผู้รับสอนพิเศษมีความถนัดทางไหนเป็นพิเศษ คำถามนี้เป็นคำถามแรก และน่าจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุด ผู้ปกครองควรเลือกผู้รับสอนพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง หรือจบมาทางด้านนั้นโดยตรง ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่า สิ่งที่ผู้สอนได้สอนให้กับลูกหลานนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สามารถอ้างอิงจากตำราได้ นอกจากนี้ถ้าต้องการให้บุตรหลานเรียนพิเศษในด้านภาษา ครูผู้สอนก็ควรที่จะมีทักษะครบทั้งการฟัง…