April 2019

สาระน่ารู้

“สมุนไพร” เก็บอย่างไรให้อยู่นาน ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

ถึงแม้ว่าสมุนไพรจะเป็นยา แต่ก็เป็นยาที่เกิดจากผลผลิตของธรรมชาติ ซึ่งตามหลักของกาลเวลาแล้วย่อมต้องมีการเสื่อมสลายไปในที่สุด เมื่อมีแล้วไม่ได้นำมาใช้ก็ทำให้ยาสมุนไพรที่เราเก็บหรือซื้อมาหมดอายุได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรมีวิธีการเก็บรักษาสมุนไพรให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น เพราะโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ ในยามจำเป็นเราจึงสามารถนำสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงเป็นยาเพื่อรักษาได้ทันที