5 คำถามที่ต้องการครูรับสอนพิเศษทุกครั้ง

5 คำถามที่ต้องการครูรับสอนพิเศษทุกครั้ง

บางครั้งการหาครูรับสอนพิเศษ หรือติวเตอร์อาจจะดูเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองบางคน โดยเฉพาะกับผู้ปกครองที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน อีกทั้งครูรับสอนพิเศษ หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ ก็มักจะประกาศหรือโฆษณาทางออนไลน์ ก็ยิ่งทำให้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพยากยิ่งขึ้น เราจึงขอแนะนำ 5 คำถามที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถประเมินคุณภาพ ของผู้สอนได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำถามที่ 1 : ผู้รับสอนพิเศษมีความถนัดทางไหนเป็นพิเศษ

คำถามนี้เป็นคำถามแรก และน่าจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุด ผู้ปกครองควรเลือกผู้รับสอนพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง หรือจบมาทางด้านนั้นโดยตรง ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่า สิ่งที่ผู้สอนได้สอนให้กับลูกหลานนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สามารถอ้างอิงจากตำราได้ นอกจากนี้ถ้าต้องการให้บุตรหลานเรียนพิเศษในด้านภาษา ครูผู้สอนก็ควรที่จะมีทักษะครบทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษานั้นๆ

คำถามที่ 2 : ระยะเวลาของการสอนยาวนานเท่าไร ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เจอกับผู้สอนบ่อยเพียงไหน

โดยทั่วไปแล้ว การเรียนกับครูรับสอนพิเศษที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนควรได้เรียนกับครูผู้สอนสัปดาห์ละอย่างน้อย 2 ถึง 3 ครั้ง โดยการสอนแต่ละครั้งก็ควรเต็มที่ประมาณ ครึ่งชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งก็ขึ้นกับอายุของเด็กและความสามารถในการเรียนรู้ โดยถ้าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้น ก็ควรมีระยะเวลาการเรียนรู้ต่อครั้งสั้น แต่มีการเรียนที่บ่อยครั้งขึ้น

คำถามที่ 3 : ผู้รับสอนพิเศษมีประสบการณ์ในการสอนยาวนานแค่ไหนแล้ว

นอกจากความรู้ที่ต้องตรงกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว ประสบการณ์ของผู้รับสอนพิเศษก็มีความสำคัญเช่นกัน ถ้าผู้สอนมีประสบการณ์มาก ก็ย่อมที่จะมีเทคนิคและกลวิธีที่จะช่วยให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น รวมถึงเอกสารคำสอน หรือแบบฝึกหัดก็จะครบถ้วนและตรงประเด็นมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ก็จะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่เด็กๆ อาจจะต้องเจอเมื่อทำข้อสอบที่โรงเรียน

คำถามที่ 4 : ผู้รับสอนพิเศษมีคำเสนอแนะทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากผู้เรียนเก่าๆบ้างหรือไม่

ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน ก็ต้องย่อมมีคำติเตียนรวมถึงคำชมเชยจากผู้เรียนที่เคยเรียน ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองอาจขอเบอร์โทรศัพท์จากผู้สอน และลองโทรไปสอบถามผู้ปกครองคนอื่นๆโดยตรงก็ได้

คำถามที่ 5 : ค่าใช้จ่าย สัญญา และการการันตี

คำถามสุดท้ายที่ควรถามเสมอเมื่อต้องการจ้างครูผู้รับสอนพิเศษก็คือ เรื่องของค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองและผู้สอนควรมีการตกลงกันอย่างชัดเจน ว่าจะจ่ายค่าใช้จ่ายเมื่อไร จ่ายกี่งวด มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นอกจากนี้อาจจะต้องทำสัญญาข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย และสุดท้ายควรตกลงในเรื่องของการการันตีผลการสอน เพื่อเป็นหลักประกันในด้านของคุณภาพงานสอน

การจัดหาผู้รับสอนพิเศษให้กับบุตรหลานนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะกับผู้ปกครองที่ไม่มีประสบการณ์ ผู้ปกครองอาจถามคำถามในข้างต้น เพื่อประเมินและใช้เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของครูผู้สอนได้

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.