สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

เตรียมตัวก่อนยื่นใบสมัครเรียนมหาวิทยาลัย

โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยในอังกฤษจะเริ่มรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคม สำหรับปีการศึกษาถัดไปที่เริ่มประมาณเดือนตุลาคม และโดยมากจะไม่กำหนดวันผิดรับสมัคร โดยมากจะพิจารณาผลในลักษณะ First Comes First Serves ดังนั้นเพื่อนๆที่สนใจควรเริ่มยื่นใบสมัครแต่เนิ่นๆ โดยไม่ควรช้าไปกว่าเดือนมีนาคม ทั้งนี้หากขาดหลักฐานบางอย่างเช่นผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ อาจยื่นตามไปภายหลังได้

หลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้แก่

  • ใบสมัครซึ่งโดยมากเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยนั้นหรือติดต่อผ่านตัวแทนสถาบันในประเทศ
  • หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Transcripts
  • จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร Letter of recommendations
  • เรียงความบอกวัตถุประสงค์ในการศึกษาของผู้สมัคร หรือ Statement of purposes,
  • ผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL)
  • ผลการสอบวัดระดับเฉพาะอื่นๆที่กำหนดสำหรับหลักสูตรนั้นๆ เช่น GRE, GMAT เป็นต้น

สำหรับ Letter of recommendations และ Statement of purposes ในบางหลักสูตรจะมีแบบฟอร์ม เฉพาะเจาะจง

เมื่อเพื่อนๆเตรียมเอกสารการสมัครครบถ้วนแล้วสามารถยื่นสมัครโดยตรงทางไปรษณีย์ on-line หรือผ่านตัวแทนสถาบันได้ โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยในอังกฤษจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับใบสมัคร

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.